» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Oznam pre vedúcich skončených projektov KEGA

Oznam pre vedúcich skončených projektov KEGA

Dovoľujem si pripomenúť všetkým vedúcim riešiteľom, ktorí doposiaľ ešte nevrátili nedočerpané finančné prostriedky určené na projekty KEGA, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2011, aby tak urobili prostredníctvom rektorátu príslušnej vysokej školy najneskôr do 31. 8. 2012, ten zároveň pošle avízo sekcii financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR.