» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Oznam o zverejnení novej tlačovej správy OLAF-u

Oznam o zverejnení novej tlačovej správy OLAF-u

27.02.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení novej tlačovej správy vydanej odborom Centrálny kontaktný útvar OLAF a boja proti korupcii. 

Bližšie informácie nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz:

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26224/prieskum-eurobarometer:-korupcia-na-vzostupe.php