» Aktuality » Otvorenie medzinárodnej konferencie Čaro vedy začína v škole

Otvorenie medzinárodnej konferencie Čaro vedy začína v škole

21.06.2013
Otvorenie medzinárodnej konferencie Čaro vedy začína v škole
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes 21. júna 2013 zúčastnil na otvorení medzinárodnej  konferencii Čaro vedy začína v škole. Podujatie sa koná v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v Mlynskej doline.
     Cieľom konferencie je poukázať na hlavné problémy v prírodovednom vzdelávaní a vytvoriť priestor na diskusiu medzi pedagogickými pracovníkmi, akademickou obcou, zamestnancami ministerstva a vedeckovýskumných inštitúcií s cieľom analyzovať súčasný stav prírodovedného vzdelávania i potreby škôl.
    Po otváracom príhovore, v ktorom okrem iného pripomenul význam prírodovedne orientovaného vzdelávania, si minister školstva Dušan Čaplovič prezrel aj stánky vystavovateľov a prezentácie výsledkov práce študentov PF UK.