» Regionálne školstvo » Súťaže detí a žiakov » Organizačné poriadky súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl » Organizačné poriadky súťaží žiakov stredných škôl s účinnosťou od 1.1.2018

Organizačné poriadky súťaží žiakov stredných škôl s účinnosťou od 1.1.2018