» Aktuality » Odborné semináre pre zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov

Odborné semináre pre zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov

27.03.2017
     Slovenská pedagogická knižnica v priebehu dvoch týždňov zorganizovala dva celoslovenské semináre s cieľom poskytnúť cenné informácie pri výkone odborných knižničných činností, podpore elektronizácie školských knižníc a vzdelávania v informačnej gramotnosti.
     Prvý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 16. marca 2017 pre 70 účastníkov najmä z radov riaditeľov základných a stredných škôl, školských knihovníkov a knihovníkov z verejných knižníc. Druhý seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica vo svojich priestoroch 23. marca 2017 pre 62 účastníkov, z ktorých najväčšie zastúpenie mali školskí knihovníci zo základných a stredných škôl.
     Oba semináre sa vyznačovali nielen aktívnou a živou diskusiou samotných účastníkov, ale aj priateľskou atmosférou. Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od účastníkov oboch seminárov povedala: „Zorganizovanie oboch podujatí malo pre nich hlboký význam a podnietilo ich k poskytovaniu kvalitnejších knižnično-informačných služieb“.