» Aktuality » Odborné semináre o školskom stravovaní

Odborné semináre o školskom stravovaní

19.08.2013
     Od dnešného dňa sa vo všetkých krajoch začínajú odborné semináre zamerané na zásady a model správnej výrobnej praxe pre výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania. Rezort školstva očakáva účasť 3 200 zamestnancov školských jedální. 
      Témou seminárov bude napríklad obsah materiálu e-model HACCP pre školské stravovanie. Jeho tohtoročná revízia je zameraná na aplikáciu zákona o odpadoch, ako aj na prevádzkový poriadok pre školské jedálne ako nový model zjednotenia vedenia dokumentácie.
      Účastníci podujatia sa tiež oboznámia s výkladom Metodickej príručky pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania. Tá im má poskytnúť návod na zjednotenie postupov pri obstarávaní potravín v školských jedálňach. Napríklad na to ako vytvoriť potravinové skupiny, kto má byť členom komisie či informácie súvisiace s vedením evidencie prieskumu trhu a s ďalšími administratívnymi úkonmi. Osvojenie si týchto postupov má za cieľ zvýšiť kvalitu obstarávaných potravín s aplikáciou najnižšej možnej ceny.
      Odborné semináre potrvajú do 28. augusta 2013. Zástupcovia rezortu školstva sa v priebehu najbližších dní stretnú so zamestnancami školských jedální v týchto mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra