» Aktuality » Nový projekt zlepší riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

Nový projekt zlepší riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

22.06.2017
Nový projekt zlepší riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák dňa 20. júna 2017 otvoril na pôde Ministerstva školstva zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu práce – Prehľad Slovenskej republiky“. 
     Tento projekt realizuje Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (Cedefop) a je výsledkom spoločnej bilaterálnej spolupráce medzi Cedefopom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      V riadiacom výbore projektu sa stretli zástupcovia slovenských inštitúcií s odborníkmi z Cedefopu. V rámci projektu práve oni poskytnú na základe špecifických požiadaviek sformulovaných relevantnými inštitúciami v Slovenskej republike a zamestnávateľmi, ktorí sú zastúpení v riadiacom výbore, know-how a odborné poradenstvo v oblasti riadenia zručností na trhu práce.
      Uvedené aktivity smerujú taktiež k funkčnému prepojeniu jednotlivých inštitúcií v Slovenskej republiky v spolupráci v oblasti efektívneho prepojenia vzdelávania a požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti zamestnancov.
      Ministerstvo školstva predstavuje riadiaci článok projektu a taktiež hlavného koordinátora aktivít slovenských účastníkov projektu a odborníkmi z Cedefopu.  Aktivity projektu by mali byť ukončené v decembri 2018.