» Aktuality » Nový Čas chcel vytvoriť senzáciu, ignoroval pritom informácie

Nový Čas chcel vytvoriť senzáciu, ignoroval pritom informácie

10.07.2013
Nový Čas chcel vytvoriť senzáciu, ignoroval pritom informácie
     Prijímanie zamestnancov do národných projektov sa zabezpečovalo v súlade s platnou legislatívou. Tá neukladá povinnosť prijímať pracovníkov projektu cez verejný konkurz.
     Redaktorka Nového Času, ktorá z ÚIPŠ žiadala informácie, bola usmernená v tom, že na sériu detailných otázok potrebujeme čas, a preto sme ju informovali, že odpovede zabezpečíme do uzávierky. Naše odpovede boli zaslané o 17:01, no dnes denník Nový Čas prichádza s informáciou o tom, že ÚIPŠ sa do uzávierky nevyjadril.
     Nemyslíme si, že ktorákoľvek redakcia má na sekundu presne nastavenú uzávierku, a preto minútový sklz v zaslaní odpovedí považujeme skôr za dôkaz toho, že Nový Čas mal už vopred pripravený článok a bez ohľadu na naše odpovede mali presne nastavený terč. Takéto počínanie má veľmi ďaleko od novinárskej profesionality, a tiež je pomerne vzdialené snahe o objektívne spracovanie informácií.
     Nový Čas chcel vytvoriť senzáciu, a preto ignoroval relevantné informácie. V opačnom prípade by ich minimálne mohlo zaujímať, koľko pracovných príležitostí bolo vytvorených v regiónoch, ale toto už bolo za hranicami ich prvotného záujmu.
     Národné projekty sú financované z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (85 %) a štátneho rozpočtu (15 %). Na riadení a zabezpečovaní národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety sa podieľa 45 administratívnych a odborných pracovníkov, pričom v regióne pracuje z projektového tímu 9 zamestnancov.
     V tomto národnom projekte je plánované vytvoriť minimálne 800 pracovných miest pre učiteľov z celého Slovenska, ktorí budú tvoriť námety pre obsah digitálnych vzdelávacích objektov. Rozpočet národného projektu vrátane platov bol pripravený v súlade s Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a schválený riadiacim orgánom.
     Podľa analýzy riadiaceho orgánu sú platy v tomto projekte priemerné alebo mierne podpriemerné oproti iným národným projektom. Priemerná hrubá mzda všetkých pracovníkov tohto národného projektu činí 10,04 EUR/hodina. V projekte je zamestnaných 5 pracovníkov vo veku do 24 rokov a 12 pracovníkov vo veku od 24 do 30 rokov. V projekte zamestnávane aj ženy po materskej dovolenke a osoby vo veku nad 50 rokov.   
     Prijímanie zamestnancov do národných projektov sa zabezpečovalo v súlade s platnou legislatívou. Tá neukladá povinnosť prijímať pracovníkov projektu cez verejný konkurz.

Hedviga Horváthová