» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou » Nová výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2009 - 2011

Nová výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2009 - 2011

Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2009-2011
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o registráciu pre budúcu finančnú podporu systematickej práce s mládežou na roky 2009 - 2011, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM1.
Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 2. septembra 2008 o 15,30 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.