» Aktuality » Nečakaná návšteva počas maturitných skúšok

Nečakaná návšteva počas maturitných skúšok

25.05.2016
Nečakaná návšteva počas maturitných skúšok
     V pondelok sa začal maturitný týždeň a formou neohlásenej návštevy sa bol na priebeh maturitných skúšok na Vazovke pozrieť i minister školstva. 
     „Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej 6 som osobne navštevoval. Rozhodol som sa tam po rokovani vlady zastavit a podporiť žiakov, dodať im odvahu na maturitných skúškach“, povedal počas obhliadky školy Peter Plavčan. „Aj som si zaspomínal na príjemné studentské časy, keď som vkročil do svojej triedy. Dokonca som s pani riaditeľkou posedel na mieste kde som ako žiak sedával“, dodal s úsmevom. 
     Počas návštevy sa minister stretol nielen so študentmi, ale zároveň si vypočul názory pedagógov na rozbehnutú reformu školstva, ktoré mu priamo tlmočila riaditeľka školy Gabriela Dorňáková. Zodpovedal jej i ďalšie otázky týkajúce sa zmien a úloh, ktoré chce rezort riešiť ešte v tomto roku. 
     Gymnázium Jána Papánka je jedno z najznámejších bratislavských gymnázií, ktoré si udržiava stabilný model rozloženia tried v ročníkoch. V každom ročníku 4-ročného gymnázia spravidla otvára tri triedy a v 8-ročnom gymnáziu jednu triedu. Školu navštevuje 550 žiakov a vyučuje na nej 50 pedagógov.