» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR - architektonická tvorba

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR - architektonická tvorba

08.01.2013
V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru architektonická tvorba.


K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 8. februára 2013.