» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - architektúra a urbanizmus

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - architektúra a urbanizmus

29.11.2012
V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru architektúra a urbanizmus.
 
 
K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 31. decembra 2012.

Návrh opisu