» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Návrh metodického usmernenia k preukazu študenta na pripomienkovanie

Návrh metodického usmernenia k preukazu študenta na pripomienkovanie

18.12.2013
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR pripravilo v spolupráci so združením EUNIS a technologickým integrátorov preukazov návrh nového metodického usmernenia o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydávaného na základe § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Návrh usmernenia sa predkladá na verejnú diskusiu. Pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam a návrhy na ich konkrétne úpravy je možné zasielať do 31. januára 2014 výlučne elektronicky na adresu odbor.vsv@minedu.sk.

Návrh metodického usmernenia