» Aktuality » Naši žiaci sú lepší v matematike, horšie výsledky dosahujú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

Naši žiaci sú lepší v matematike, horšie výsledky dosahujú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

07.12.2010

     Slovenskí žiaci sú v matematických zručnostiach porovnateľní so svojimi rovesníkmi z iných krajín, naopak, v čitateľskej a v prírodovednej gramotnosti zaostávajú. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej porovnávacej štúdie OECD PISA 2009, ktoré boli dnes zverejnené. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch a poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov zúčastnených krajín v troch oblastiach - čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

     Hlavnou sledovanou oblasťou štvrtého cyklu PISA 2009 bola práve čitateľská gramotnosť. Slovenskí žiaci v nej dosiahli priemerné skóre 477 bodov (rozhranie 2. a 3. úrovne zo šiestich úrovní), pričom sa toto skóre v porovnaní s rokom 2006 zvýšilo o 11 bodov (466), v porovnaní s rokom 2003 o 8 bodov (469). Pozitívnym ukazovateľom je zníženie podielu slovenských žiakov vo výkonovo najnižšej, tzv. rizikovej skupine (žiaci na úrovni 1 a pod úrovňou 1), ktorý v porovnaní s rokom 2006 klesol na 22,2 %.
V rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina približne na rovnakej pozícii:

  • na 25. až 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD,
  • na 32. až 37. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín. 

     V matematickej gramotnosti v  roku 2009 získali slovenskí žiaci priemerné skóre 497 bodov (úroveň 3 zo šiestich úrovní), čím sa Slovensko dostalo do priemeru OECD (496). Podobný výsledok dosiahli slovenskí žiaci aj v PISA 2003 (498). Je to pozitívny posun oproti roku 2006, keď sa Slovensko umiestnilo tesne pod priemerom OECD (slovenskí žiaci dosiahli v roku 2006 priemerné skóre 492 bodov). Výkon žiakov na národnej úrovni sa v PISA 2009 štatisticky významne nezmenil, a aj v rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina medzi ostatnými krajinami OECD na približne rovnakej pozícii. Je však možné konštatovať mierne zlepšenie. Slovensko sa umiestnilo:

  • na 13. až 22. mieste spomedzi 34 krajín OECD,
  • na 19. až 28. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín.

     V prírodovednej gramotnosti v roku 2009 získali slovenskí žiaci priemerné skóre 490 bodov (úroveň 3 zo šiestich úrovní), čím sa Slovensko umiestnilo pod priemerom OECD (501). V porovnaní s výkonom v roku 2006 sa priemerný výkon žiakov na Slovensku zvýšil štatisticky nevýznamne - o 2 body (488 bodov v roku 2006). V rebríčkoch umiestnenia zostala naša krajina približne na rovnakej pozícii:

  • na 23. až 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD,
  • na 29. až 37. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín.  

Slovenská republika ako členská krajina OECD sa prvýkrát zúčastnila PISA v roku 2003. Ďalšie merania PISA sa uskutočnili v rokoch 2006 a 2009. Do tohto cyklu štúdie sa v roku 2009 zapojilo 65 krajín. Administrácia testovania PISA 2009 sa na Slovensku zrealizovala v čase od 2. do 13. marca 2009 a testovania sa zúčastnilo viac ako 4 555 žiakov zo 189 škôl. 

Ďalšie informácie o výsledkoch slovenských žiakov v štúdii PISA 2009 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.