» Aktuality » Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice už pozná svojho víťaza

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice už pozná svojho víťaza

25.11.2013
  
     „Spoznaj svoj kraj, sprav z neho raj!“ je názov víťazného projektu o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorého autorom je Základná škola s materskou školou Lutiše. Najvyššie ocenenie získala spomedzi 324 školských knižníc (261 základných  škôl a 63 stredných škôl) zapojených do 9. ročníka súťaže.
     Víťaz zaujal porotu predovšetkým originálnym spracovaním regionálnej tematiky v rámci projektu. Škola pripravila besedu s autorom knihy o Lutišiach „Začiatok kameňa a koniec chleba“ Antonom Remišom. Históriu terchovského a bystrického regiónu si žiaci pripomenuli zostavením „Zborníka lutišských bájí, povestí a básní“, vytvorili taktiež herbár z vylisovaných listov z lutišských drevín a hubársky kalendár z húb, ktoré rastú v tejto obci. Rovnako pripravili prezentácie o tradíciách a zvykoch a zostavili leporelo s obrázkami, ktoré najlepšie vystihujú obec Lutiše.
     Do súťaže o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa mohla zapojiť každá škola, ktorá zorganizovala 28. októbra 2013, kedy si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, podujatie na tému Školské knižnice: Brána do života. Stručný popis zrealizovaného podujatia bolo potrebné následne poslať organizátorovi Slovenskej pedagogickej knižnici.
     Odborná komisia hodnotila každé podujatie z hľadiska jeho súladu s vyhlásenou témou,  ako aj jeho originalitu a vtipnosť a úroveň popisu po formálnej stránke. Ocenené školské knižnice na prvom až piatom mieste získali ako odmenu finančné prostriedky v celkovej sume 3 000 eur. Tie môžu použiť na nákup kníh do svojich knižničných fondov podľa vlastného výberu.