» Aktuality » Najtalentovanejší mladí vedci Slovenska sa stretnú v Bratislave

Najtalentovanejší mladí vedci Slovenska sa stretnú v Bratislave

21.04.2016
Najtalentovanejší mladí vedci Slovenska sa stretnú v Bratislave
     Už koncom apríla privíta Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave najtalentovanejších stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí sa prebojovali do národného kola súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ (SOČ). Záštitu nad tridsiatym ôsmym ročníkom tohto podujatia prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Celoslovenské kolo súťaže sa bude tento rok konať v dňoch 26. - 29. apríla 2016 v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Karola Adlera 5 v Bratislave.
     Do najväčšieho stretnutia mladých talentov na Slovensku z oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov sa cez postupové kolá prebojovalo celkom 272 víťazov z ôsmich krajských kôl. Žiaci budú pred odbornou hodnotiacou komisiou zloženou nielen zo stredoškolských a vysokoškolských pedagógov, ale aj zo zástupcov odbornej praxe, obhajovať svoju prácu a predstavia výsledky v 17 zameraniach.
     „Súťaž svojim charakterom vytvára modelové prostredie maturity a napomáha žiakom aj takýmto spôsobom k úspešnému zavŕšeniu stredoškolského štúdia,“ zdôrazňuje Daniel Adamko - riaditeľ hosťujúcej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.
     Za úspešnými výsledkami súťažiacich od školských, obvodných, okresných, krajských kôl, až po celoštátne kolo, je systematická práca pedagógov, ktorí cielene usmerňujú odborné záujmy žiakov. Súťaž cielene rozvíja zážitkové tvorivé myslenie, kreativitu, prácu v tímoch, talent a nadanie pre odborné zručnosti  s využitím výstupov v praxi.
     „V tomto školskom roku sa do súťaže celkovo zapojilo 4 956 žiakov s 3 769 prácami z 349 stredných škôl,“ dodáva predsedníčka celoštátnej odbornej komisie Vlasta Púchovská.
     Žiaci, ktorí budú svojimi odbornými prácami v humanitnom zameraní úspešní, pocestujú v júni na celoštátnu prehliadku SOČ do Hradca Králové.