» Aktuality » Na zasadnutí Rady vysokých škôl SR sa hovorilo o návrhoch vysokoškolských zákonov

Na zasadnutí Rady vysokých škôl SR sa hovorilo o návrhoch vysokoškolských zákonov

25.04.2017
Na zasadnutí Rady vysokých škôl SR sa hovorilo o návrhoch vysokoškolských zákonov
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dnes zúčastnil na zasadnutí Rady vysokých škôl SR na Žilinskej univerzite v Žiline. Zúčastnených informoval o prebiehajúcom konzultačnom procese k reforme Učiace sa Slovensko. Na zasadnutí tiež minister predstavil jednotlivé opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v návrhoch zákonov týkajúcich sa vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania, ktoré pripravil rezort školstva.
     Minister si vypočul pripomienky zástupcov Rady vysokých škôl SR a ubezpečil prítomných, že návrhy, ktoré predložil do medzirezortného pripomienkového konania, majú za cieľ skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie, pretože výrazne menia systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania tak, ako ho poznáme dnes. Vysvetlil, že cieľom je zavedenie väčšej flexibility pre vysoké školy reagovať na aktuálne potreby spoločnosti, ale zároveň posilniť ich zodpovednosť za kvalitu uskutočňovaného vzdelávania.
      Zároveň oboznámil zúčastnených so základnými navrhovanými legislatívnymi zmenami, ako je zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, samostatné vytváranie nových študijných programov, otváranie vysokoškolského prostredia pre odborníkov, ktorí pôsobia v zahraničí alebo mimo vysokoškolského prostredia či zavedenie nového typu bakalárskeho študijného programu – interdisciplinárne štúdiá a ďalšie.