» Aktuality » Na stredoškolské sociálne štipendiá išli v minulom školskom roku vyše tri milióny eur

Na stredoškolské sociálne štipendiá išli v minulom školskom roku vyše tri milióny eur

24.10.2017
Na stredoškolské sociálne štipendiá išli v minulom školskom roku vyše tri milióny eur
    Sumou takmer 3,1 milióna eur podporilo v minulom školskom roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia. Žiaci tieto financie získali formou štipendia v rôznej výške, pričom samotná čiastka závisela od prospechu žiaka.
     V školskom roku 2016/17 bolo celkovo vyplatených 89 593 štipendií. Mesačne sa počet poberateľov pohyboval od 8 091 v mesiaci jún 2017 po 9 371 štipendistov v decembri 2016. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom išlo o pokles na úrovni takmer 12 000 vyplatených štipendií. Za týmto znížením stojí predovšetkým demografický vývoj a nižší počet žiakov navštevujúcich stredné školy.
     Žiaci v závislosti od prospechu mohli v minulom školskom roku mesačne poberať štipendiá v sume 45,21 eura, 31,65 eura, resp. 22,61 eura. Priemerná výška štipendia bola na úrovni 34,55 eura a celková vyplatená suma 3,095 mil. eur je medziročne nižšia o približne 500 000 eur.
     Najviac stredoškolákov poberalo túto formu podpory v Košickom kraji, kde bolo vyplatených 27 820 štipendií v celkovej sume vyše 894 600 eur. Za ním nasleduje Prešovský kraj, v ktorom školy poskytli 25 887 štipendií vo výške približne 920 700 eur. Nasleduje Banskobystrický kraj (15 919 štipendií/vyše 550 000 €), Nitriansky kraj (7 288/takmer 262 000 €), Žilinský kraj (6 469/ vyše 238 000 €).
     Najmenej poberateľov štipendií mal naopak Bratislavský kraj (1 461 vyplatených štipendií v sume necelých 57 000 €), Trenčiansky kraj (2 138/niečo viac ako 78 000 €) a Trnavský kraj (2 611/vyše 96  600 €).
     Stredoškolské štipendiá poskytuje rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. To im zlepší pozíciu na pracovnom trhu a zvýši ich šance zamestnať sa. O štipendiá možno žiadať aj v tomto školskom roku. Podrobné informácie nájdete na stránke CVTI SR - http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381.

Ilustračné foto