» Aktuality » Na náhradný termín testovania sa prihlásilo 135 deviatakov

Na náhradný termín testovania sa prihlásilo 135 deviatakov

25.03.2011

     Celkovo 135 žiakov základných škôl z celého Slovenska (z toho 12 so zdravotným znevýhodnením) by sa malo zúčastniť v utorok 29. marca 2011 na Testovaní 9 v náhradnom termíne. Náhradné celoslovenské testovanie, v rámci ktorého sa overujú vedomosti a zručnosti z matematiky a vyučovacích jazykov, sa uskutoční v krajských mestách. Zúčastnia sa ňom žiaci, ktorí ho z objektívnych príčin nemohli absolvovať v hlavnom termíne.
     Najviac deviatakov bude testovaných v Nitrianskom (34) a Košickom kraji (25), najmenej v Trnavskom (4) a Trenčianskom kraji (1).

Zoznam škôl, kde sa uskutoční náhradné Testovanie 9:

- Bratislavský kraj - Spojená škola (s organizačnou zložkou Základná škola, Jelačičova 5), Metodova 2, 821 08 Bratislava
- Trnavský kraj - Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
- Trenčiansky kraj - Základná škola, Ul. P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín
- Nitriansky kraj - Základná škola kniežaťa Pribinu, Ul. Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra
- Žilinský kraj - Základná škola smaterskou školou, Ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
- Banskobystrický kraj - Základná škola, Trieda SNP 20, 974 01 Banská Bystrica
- Košický kraj - Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
- Prešovský kraj - Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov