» Aktuality » Na MŠVVaŠ SR zavítala delegácia z Rómskeho vzdelávacieho fondu

Na MŠVVaŠ SR zavítala delegácia z Rómskeho vzdelávacieho fondu

14.03.2018
Na MŠVVaŠ SR zavítala delegácia z Rómskeho vzdelávacieho fondu
      V utorok 13. marca 2018 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák prijal delegáciu členov správnej rady Rómskeho vzdelávacieho fondu (REF), ktorý vystupuje ako medzinárodná mimovládna organizácia založená v roku 2005 so sídlom v Budapešti.
     Fond má rastúcu sieť aktívnych pobočiek v celej strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a na Balkáne. Poslaním Fondu je napomáhať eliminácii rozdielov vo vzdelanostnej úrovni Rómov a Nerómov. REF poskytuje granty a štipendiá organizáciám a jednotlivcom, ktorí zdieľaju presvedčenie o potrebe kvalitného  inkluzívneho vzdelávania, škôl a tried bez segregácie.
     Na Slovensku aktívne vystupuje prostredníctvom pobočky v Prešove už od roku 2005. REF u nás podporila projekty či programy pre inklúziu rómskych detí a žiakov vo výške 2,7 mil. eur a komunikácia slovenskej pobočky v Prešove s MŠVVaŠ SR doteraz prebiehala v tvorivej a konštruktívnej atmosfére.
     S členmi správnej rady rokoval štátny tajomník Peter Krajňák najmä o vzájomnej informovanosti o aktivitách zameraných na vytváranie inkluzívnych podmienok pre vzdelávanie rómskych žiakov a možnosti vzájomnej spolupráce v budúcnosti. Napríklad podpora štipendií a tútorských a mentorských programov, čo sa javí ako komplementárne k iniciatívam ministerstva školstva v tejto oblasti.