» Aktuality » Na ministerstvo zavítala návšteva zo Slovenského historického ústavu v Ríme

Na ministerstvo zavítala návšteva zo Slovenského historického ústavu v Ríme

09.05.2017
Na ministerstvo zavítala návšteva zo Slovenského historického ústavu v Ríme
      V piatok 5. mája 2017 prijal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan zástupcov Slovenského historického ústavu v Ríme.
     Slovenský historický ústav v Ríme vedie riaditeľka prof. Dr. phil. Emília Hrabovec. Na stretnutí pani riaditeľka informovala ministra o aktuálnej činnosti ústavu a predstavila plánované aktivity. Minister školstva, vedy, výskumu a športu vyjadril ochotu pri týchto aktivitách spolupracovať.  
     Slovenský historický ústav v Ríme vznikol v roku 2014 zákonom č. 116/2013 Z. z. Ide o samostatnú a nezávislú rozpočtovú organizáciu štátu. Ústav začal existovať v marci 2014, keď sa jeho vedenia ujala prvá riaditeľka, zvolená vedeckou radou ústavu na jej ustanovujúcom zasadnutí 17. februára 2014.
     Hlavnými úlohami ústavu je umožniť slovenským bádateľom historický výskum v najširšom zmysle slova v talianskych a vatikánskych archívoch, knižniciach a galériách a prezentovať výsledky tohto výskumu medzinárodnej aj národnej vedeckej komunite.