» Aktuality » Na ministerstve sa zišla Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť

Na ministerstve sa zišla Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť

22.09.2016
Na ministerstve sa zišla Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť
     Pod vedením svojho predsedu – štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka - sa zišla Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť. Na pôde ministerstva školstva sa stretli odborníci z rezortov školstva, hospodárstva a financií, Úradu vlady SR, Národnej banky Slovenska, Finančného riaditeľstva SR, Nadácie detí Slovenska i viacerých priamo riadených organizácií ministerstva školstva.
      „Zvýšenie stupňa informovanosti v oblasti finančnej gramotnosti na školách a povedomia o boji proti korupcii je jednou z našich priorít,“ uviedol po stretnutí  Peter Krajňák.
      Prítomní prerokovali plnenie záverov z posledného pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2016 a štatút Medzirezortnej pracovnej skupiny. Zaoberali sa tiež pripomienkami a návrhmi jednotlivých členov, ktoré budú predmetom ďalších expertných rokovaní na najbližšom stretnutí plánovanom v prvej polovici roka 2017. Ako ďalšia zo súvisiacich tém bola spomínaná aj ochrana práv spotrebiteľa.