» Aktuality » MPC obstará tlačiarenské služby aj pre všetky národné projekty, ktoré implementuje

MPC obstará tlačiarenské služby aj pre všetky národné projekty, ktoré implementuje

19.03.2015
MPC obstará tlačiarenské služby aj pre všetky národné projekty, ktoré implementuje
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na tlačiarenské a distribučné služby MPC. Predmet zákazky je určený pre všetky jeho pracoviská, tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk a zároveň aj pre kancelárie všetkých šiestich národných projektov, ktoré Metodicko-pedagogické centrum implementuje.
     Predmetom zákazky je dodanie tlačiarenských výrobkov a príbuzných produktov, poskytnutie tlačiarenských a príbuzných služieb, služieb súvisiacich s tlačou, redakčná a grafická úprava a distribúcia edukačného materiálu do miest určenia na celom území Slovenskej republiky.
    Ide o nadlimitnú zákazkus predpokladanou hodnotou 250-tisíc eur bez DPH a s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania do 31. marca 2015.  
     Vysúťažené služby bude využívať Metodicko-pedagogické centrum, ale aj všetkých šesť národných projektov, ktoré MPC realizuje. Predmetom zákazky sú také druhy tlačiarenských produktov ako publikácie (knihy), nálepky, plagáty, skladačky a brožúry, určené jednak pre propagáciu projektu počas doby ich implementácie,  ale i pre zabezpečenie výkonu metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v rámci plnenia činnosti MPC.