» Aktuality » Mladí ľudia si zaslúžia zlepšovanie podmienok pre kvalitný život a rozvoj ich potenciálu

Mladí ľudia si zaslúžia zlepšovanie podmienok pre kvalitný život a rozvoj ich potenciálu

08.06.2016
Mladí ľudia si zaslúžia zlepšovanie podmienok pre kvalitný život a rozvoj ich potenciálu
     Zhodli sa na tom minister školstva Peter Plavčan a predstavitelia Rady mládeže Slovenska (RmS) Andrej Schulcz a Matej Cíbik.
    
Rada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, pričom všetky spolu majú viac ako 55-tisíc detí a mladých ľudí. Mládežnícke organizácie sú podľa Andreja Schulcza hodnotným pilierom školstva. Pomáhajú utužovať vzťahy, podporovať dobrovoľníctvo, osobný rozvoj a poskytujú vzory starších mladším. Mladí ľudia, ktorí sa zapájajú do týchto aktivít sú podľa Mateja Cíbika oveľa šťastnejší a nakoniec o to radšej chodia aj do školy.
     RmS prejavila záujem zúčastniť sa na okrúhlych stoloch týkajúcich sa vypracovania konkrétnych úloh v súvislosti s plnením programového vyhlásenia vlády v oblasti mládeže.
     Minister Peter Plavčan sľúbil, že budú pozvaní na rokovania a vyzval, aby pripravili informáciu o svojom pohľade na stav problematiky, ako aj návrhy riešení. Na rokovaní nebudú chýbať predstavitelia Iuventy a odboru mládeže ministerstva školstva.