» Aktuality » Ministerstvo školstva a Lidl podporia výchovu žiakov k ekologickému správaniu

Ministerstvo školstva a Lidl podporia výchovu žiakov k ekologickému správaniu

16.01.2014
Ministerstvo školstva a Lidl podporia výchovu žiakov k ekologickému správaniu
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude spolupracovať so spoločnosťou Lidl pri výchove žiakov k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu. Minister Dušan Čaplovič dnes spolu so zástupcami obchodného reťazca podpísali Memorandum o spolupráci pri osvete detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia.
     Na základe tohto dokumentu sa v prvých mesiacoch tohto roka uskutoční celoslovenská súťaž základné školy a stredné školy s názvom „Ekohra“. Jej cieľom bude predovšetkým zvýšiť povedomie detí a mládeže o nutnosti recyklovať druhotné suroviny.
     Partneri sa pri podpise memoranda zhodli na tom, že takéto aktivity dokážu výrazne formovať vzťah mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Ide teda o aktivitu, ktorá má výchovný, ale aj environmentálny aspekt.