» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Ministerstvo financií a hospodárstva Bádenska-Wurtemberska

Ministerstvo financií a hospodárstva Bádenska-Wurtemberska

Kontakt:

Dr. Hans Peter Herdlitschka
e-mail: hans-peter.herdlitschka@mfw.bwl.de
Tel.: +49-711-123-2413
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/en/home/