» Aktuality » Ministerka školstva Martina Lubyová rokovala so zástupcami ŠRVŠ

Ministerka školstva Martina Lubyová rokovala so zástupcami ŠRVŠ

13.02.2018
Ministerka školstva Martina Lubyová rokovala so zástupcami ŠRVŠ
     Predstaviteľov Študentskej rady vysokých škôl na čele s jej predsedom Bálintom Lovászom prijala dnes ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Témou stretnutia boli aktuálne otázky súvisiace s legislatívnymi zmenami a sociálnym zabezpečením vysokoškolákov.
     Na rokovaní ministerka Martina Lubyová ponúkla zástupcom ŠRVŠ účasť na príprave zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Rovnako vyjadrila ochotu upraviť ustanovenia zákona o štandardnej dĺžke štúdia tak, aby sa do nej nezapočítavalo obdobia štúdia v rámci zahraničných programov, ako je napr. ERASMUS+. Vysokoškoláci by tak za toto štúdium nemuseli platiť poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Obe strany diskutovali aj o podobe novej Akreditačnej agentúry, ktorá by mala nahradiť súčasnú Akreditačnú komisiu.
     Rokovania sa týkali taktiež nedávno ohláseného plánu na modernizáciu vysokoškolských internátov, na ktorú by len v tomto roku malo byť dodatočne vyčlenených 20 miliónov eur. V tejto veci rezort školstva i ŠRVŠ akceptujú kľúč na prerozdelenie finančných prostriedkov, ktorý navrhla Slovenská rektorská konferencia. Ministerka školstva taktiež vyjadrila podporu súčasnému systému zvýhodnených pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania a podporila potrebu zaoberať sa otázkou jeho dofinancovania aj s využitím iných zdrojov.
     Zástupcovia ŠRVŠ taktiež prezentovali návrh presunúť časť finančných prostriedkov určených na sociálnu podporu študentov na podporu študentských spolkov a organizácií pôsobiacich pri vysokých školách. Podnetom bol okrem iného klesajúci počet vysokoškolských študentov spôsobený slabšími populačnými ročníkmi vstupujúcimi do vysokoškolského vzdelávania a tým aj nižšími nákladmi na sociálne zabezpečenie vysokoškolákov.
     "Uvedomujem si dôležitosť zastupiteľských orgánov študentov a teším sa na ďalšiu spoluprácu so Študentskom radou vysokých škôl," uviedla po stretnutí ministerka Martina Lubyová.