» Aktuality » Minister školstva pripravuje spájanie pôžičkových fondov

Minister školstva pripravuje spájanie pôžičkových fondov

04.07.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič pripravuje spojenie dvoch pôžičkových fondov. Tento zámer sleduje zníženie výdavkov na ich chod, správu a prevádzku.
     V minulosti boli zo zákona zriadené, tak Študentský pôžičkový fond, ako aj neskôr Fond pre začínajúcich pedagógov. Ide o neštátne fondy, ktorých predsedovia rád sa nedávno obrátili na ministra školstva s informáciou, podľa ktorej je potrebné navýšenie schválených rozpočtov, nakoľko v opačnom prípade „oba fondy uvedú do núdzového režimu, v ktorom nebudú poskytované žiadne ďalšie pôžičky a všetky činnosti sa budú sústreďovať len na vymáhanie splátok existujúcich pôžičiek." V prípade značného nenavýšenia rozpočtov fondov, avizujú aj prepúšťanie zamestnancov, ukončenie spolupráce s právnikmi na vymáhaní pohľadávok fondov a tiež uvádzajú aj to, že táto situácia by pripravila fondy o kancelárie.
     Pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča je prekvapujúce, ako si rady pôžičkových fondov nastavili svoje rozpočty v minulom roku na rok 2012 a o tejto vážnej situácii dostatočne neinformovali poslancov parlamentu pri prerokúvaní výročných správ fondov na poslednom rokovaní školského výboru. 
     Minister školstva zároveň pripravuje legislatívny zámer, ktorý spojí pôžičkové fondy. „Od pripravovaných zmien očakávam efektívnu správu a jasnú zodpovednosť za finančnú pomoc študentom i začínajúcim pedagógom. Jeden pôžičkový fond musí garantovať prevádzkové úspory, efektívne riadenie spokojnosť tých, ktorým sú pôžičky určené," uviedol Dušan Čaplovič a ďalej dodal: „Spojenie fondov neohrozí ani neobmedzí pomoc žiadateľom. Fondy budú pôsobiť pod jednou strechou, ale naďalej si zachovajú svoje poslanie, pomáhať študentom a začínajúcim pedagógom."

Michal Kaliňák
hovorca ministra