» Aktuality » Minister školstva podpísal zmluvu na ďalší vedecký park v Bratislavskom kraji

Minister školstva podpísal zmluvu na ďalší vedecký park v Bratislavskom kraji

17.05.2013
Minister školstva podpísal zmluvu na ďalší vedecký park v Bratislavskom kraji
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal dnes na pôde ministerstva s rektorom UK v Bratislave Karolom Mičietom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Univerzitný vedecký park UK v Bratislave.
     Realizátorom projektu je Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Ústavom zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jeho cieľom je zriadenie Univerzitného vedeckého parku UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.
     Minister školstva Dušan Čaplovič v tejto súvislosti označil rok 2013 za prelomový, keďže bolo podpísaných už niekoľko zmlúv na vybudovanie špičkových technologických centier zriadených pri našich univerzitách. Ako povedal: „Verím, že vytvoria kvalitné podmienky prepojenia škôl s praxou a najmä väzbu pre absolventov vysokých škôl v odboroch, pre ktoré budú zriadené vo vzťahu k priemyslu, zamestnávateľom, podnikom i podnikateľom.“
    Rovnako rektor Karol Mičieta označil podpis zmluvy za položenie základného kameňa na vybudovanie modernej infraštruktúry, ako aj medzinárodnej spolupráce v oblastiach, ktoré bude projekt riešiť.
     Projekt bude financovaný najmä z Operačného programu Výskum a vývoj. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu vyše 41,9 mil. €. Prostriedky budú poskytnuté z eurofondov (35,6 mil. €), zo štátneho rozpočtu (4,2 mil. €) a z vlastných zdrojov vysokej školy (2,1 mil. €). Ukončenie realizácie projektu je plánované do 30. júna 2015.

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a rektor UK v Bratislave Karol Mičieta pri podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Univerzitný vedecký park UK v Bratislave.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.
Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.
Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.
Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...