» Aktuality » Minister školstva Peter Pellegrini navštívil CERN

Minister školstva Peter Pellegrini navštívil CERN

30.09.2014
Minister školstva Peter Pellegrini navštívil CERN
     Stretnutia so slovenskými vedcami i prehliadku hadrónového urýchľovača častíc LHC absolvoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini počas svojej včerajšej návštevy Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve.
     V sídle organizácie sa P. Pellegrini stretol s predsedom Výboru pre spoluprácu SR s CERN prof. Branislavom Sitárom. Spolu s ním a ďalšími slovenskými vedcami a výskumníkmi si prezrel priestory CERN-u, vrátane podzemného tunela, v ktorom sa nachádza najväčší a najvýkonnejší hadrónový urýchľovač častíc na svete (LHC - Large Hadron Collider). Ten umožňuje realizovať mnohé unikátne experimenty, na ktorých sa aktívne podieľajú aj odborníci zo Slovenska. Jedným z nich je napríklad experiment ATLAS, v rámci ktorého sa podaril významný objav častice kompatibilnej s Higgsovym bozónom. Ďalším z dôležitých experimentov je ALICE zameraný na štúdium novej formy hmoty - kvark-gluónovej plazmy. Koordinátorom fyzikálnej časti tohto experimentu je odborník slovenského pôvodu prof. Karel Šafařík.
     Slovensko ako členský štát CERN-u sa významne zapája do aktivít a projektov organizácie a vďaka tomu máme prístup k jadrovým zariadeniam a technológiám, akými naša krajina nedisponuje. Rôznu formu spolupráce na experimentoch nadviazali Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV, UPJŠ v Košiciach, UMB v Banskej Bystrici i ŽU v Žiline. V roku 2013 pracovalo na zariadeniach CERN-u celkovo 60 výskumníkov zo Slovenska a na výskume sa podieľalo 43 slovenských študentov, PhD. študentov a postdoktorandov.
     Minister Peter Pellegrini ocenil prínos členstva SR v CERN-e pre rozvoj vedy a výskumu na Slovensku. „Bol by som rád, ak by počet našich vedcov i študentov pracujúcich na takýchto experimentoch svetového významu v budúcnosti rástol a vedeli sme efektívne využívať všetky programy, ktoré im CERN ponúka. Získavajú tu neoceniteľné znalosti, skúsenosti a kontakty“, uviedol minister. Jedným z takýchto úspešných Slovákov, ktorí prišli do CERN-u ešte ako študenti a napokon tam získali aj stále zamestnanie, je elektrotechnik Dr. Daniel Valuch, ktorý pracuje v tíme zabezpečujúcom stavbu vysokofrekvenčných systémov pre všetky urýchľovače.
     Na záver svojej návštevy sa minister Peter Pellegrini zúčastnil na slávnostnej ceremónii pri príležitosti osláv 60. výročia založenia CERN-u.
 
         Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v tejto oblasti. Bola založená v roku 1954, v súčasnosti združuje 21 členských krajín, pričom Slovenská republika pristúpila k dohode 1. júla 1993. Naša krajina sa vďaka členstvu v tejto organizácii zúčastňuje prostredníctvom svojich expertov na základnom a aplikovanom výskume svetového významu. Využívaním celosvetovej vedeckej počítačovej siete World LHC Computing Grid umožňuje našim vedcom prístup na prakticky neobmedzené výpočtové kapacity na svetovej úrovni. Členstvo v CERN-e prináša Slovensku aj priamy hospodársky úžitok, keďže sa do budovania výskumných zariadení zapájajú aj slovenské podniky (VVÚ ZŤS Košice a SES Tlmače).