» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič prijal profesora Axela Honnetha

Minister školstva Dušan Čaplovič prijal profesora Axela Honnetha

14.03.2013
Minister školstva Dušan Čaplovič prijal profesora Axela Honnetha
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič dnes prijal profesora Axela Honnetha, jedného z najznámejších žiakov Jürgena Habermasa.
        Spoločné rokovanie s profesorom z Univerzity J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý je zároveň profesorom humanitných vied na Katedre filozofie na Columbia University v New Yorku, sa týkalo otázok bilaterálnej spolupráce a akademických mobilít, ale aj projektov podpory výmeny expertov medzi univerzitami a vedeckými pracoviskami.
     Minister Dušan Čaplovič vníma spoločné rokovanie ako spôsob hľadania východísk pre skvalitnenie vzdelávania v širšom európskom priestore. „Pre ministra sú poznatky z iných štátov veľmi inšpiratívne, pretože pohľad zvnútra systému optikou reálnych skúseností má svoju nemerateľnú hodnotu. Práve preto sme dnes otvorene hovorili o našich zámeroch a skúsenostiach pána profesora z praxe,“ uviedol minister Dušan Čaplovič. Minister tiež informoval o zriadení Rady pre systémové zmeny v školstve a pripravovanej správe o stave nášho školstva.
        Profesor Axel Honneth je známym zástancom pedagogiky verejného vzdelávania a propaguje takzvaný fínsky model vzdelávacej sústavy v Nemecku.  
 
        Michal Kaliňák
        hovorca ministra

 
Zľava doprava: Jozej Jurkovič, riaditeľ odboru sekcie vysokých škôl, Michal Kaliňák, riaditeľ odboru tlačového a informačného, Dušan Čaplovič, minister školstva, tlmočník, Štefan Komjatý, vedúci oddelenia protokolu.
Zľava doprava: Jozej Jurkovič, riaditeľ odboru ...
Doc. Dr. Martin Muránsky (Filozofický ústav SAV), prof. Dr. Tibor Pichler (riaditeľ  Filozofického ústavu SAV), prof. Dr. Axel Honneth, prof. Dr. Emil Višňovský (Katedra filozofie Filozof. fakulty UK).
Doc. Dr. Martin Muránsky (Filozofický ústav SAV...
Prof. Dr. Tibor Pichler, riaditeľ Filozofického ústavu SAV a prof. Dr. Axel Honneth.
Prof. Dr. Tibor Pichler, riaditeľ Filozofického...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...