» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil prvýkrát vedcov Cenou Samuela Mikovíniho

Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil prvýkrát vedcov Cenou Samuela Mikovíniho

28.11.2013
Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil prvýkrát vedcov Cenou Samuela Mikovíniho
    V Banskej Štiavnici sa dnes uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského banského múzea.
     Z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča si ocenenia prevzalo 25 významných osobností vedecko-technickej komunity v troch kategóriách:
  • Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky
  • Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí
  • Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.