» Aktuality » Minister Plavčan navštívil izraelský pamätník Yad Vashem

Minister Plavčan navštívil izraelský pamätník Yad Vashem

18.05.2017
Minister Plavčan navštívil izraelský pamätník Yad Vashem
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na svojej zahraničnej pracovnej ceste v Izraeli navštívil izraelský pamätník obetiam holokaustu, ktorý sa nachádza v Jeruzalemskom lese.
     Počas návštevy (17. mája 2017) podpísal minister školstva so zástupcami Yad Vashem spoločné vyhlásenie, prostredníctvom ktorého sa sformalizovala dlhoročná spolupráca medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Yad Vashem. Spolupráca prebiehala prostredníctvom účasti slovenských učiteľov na vzdelávacích seminároch k výučbe o holokauste v Yad Vashem.
     Podpis spoločného vyhlásenia minister školstva Peter Plavčan odôvodnil nasledovne: „Vyhlásenie, ktoré podpisujeme, je v súlade so záväzkom slovenskej vlády zabezpečiť, aby vzdelávanie našich detí viedlo k účinnej prevencii extrémizmu, antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iných foriem neznášanlivosti. Je to veľmi dôležité najmä v týchto dňoch, kedy sme svedkami narastania trendu šírenia extrémistických myšlienok a hnutí na Slovensku. Naším cieľom je vzdelávať mladých ľudí, podporovať ich kritické myslenie a pomáhať im rozpoznať klamstvo pri opise historických udalostí. Musíme sa poučiť z histórie a musíme hovoriť o holokauste a pamätať si to.“
     Minister Peter Plavčan ďalej informoval izraelskú stranu o konkrétnych krokoch Slovenska v tejto oblasti. Vyzdvihol najmä založenie prvého slovenského múzea venovaného obetiam holokaustu v Seredi, ale taktiež posilnenie hodín dejepisu, odporúčanie exkurzií do bývalých koncentračných táborov a historických miest súvisiacich s holokaustom a pod.
     Podpisom spoločného vyhlásenia tak obe strany potvrdili svoj záväzok urobiť čo najviac, aby sa predišlo tendencii k rasistickým, antisemitským, xenofóbnym, negatívnym postojom a správaniu sa. Rovnako sa zhodli na potrebe vzdelávať mládež a širokú verejnosť v snahe eliminovať všetky druhy diskriminácie, spolupracovať v oblasti vzdelávania pri hľadaní účinných opatrení proti diskriminácii, vzdelávať v oblasti ľudských práv, či pokračovať vo vzdelávaní o holokauste.
     Pamätník Yad Vashem bol založený na základe rozhodnutia izraelského parlamentu v roku 1953, pričom cieľom bolo pripomínať si a zachovávať pamiatku na milióny obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny.