» Aktuality » Minister Peter Plavčan na návšteve v Montessori škole

Minister Peter Plavčan na návšteve v Montessori škole

11.04.2016
Minister Peter Plavčan na návšteve v Montessori škole
     Aktuálne zápisy do prvých ročníkov základných škôl sú podnetom na osobné návštevy škôl nielen pre rodičov detí. Stretnutia s pedagógmi i žiakmi postupne absolvuje po nástupe do funkcie i nový minister školstva Peter Plavčan. Ten dnes zamieril priamo medzi žiakov na  Montessori školu v Bratislave - Lamači.
     „Montessori škola je orientovaná na prirodzené potreby dieťaťa, vyplývajúce z vývinových fáz - vyučuje sa v nej podľa toho, čo všetko deti vo svojom vývine práve potrebujú“, ozrejmila pp2na začiatku návštevy rozdiel medzi klasickou výučbou a Montessori pedagogikou riaditeľka Súkromnej ZŠ s MŠ Marie Montessori RNDr. Gabriela Cabanová.
     „Okrem štandardných vyučovacích obsahov, ktoré podávame vo vzťahoch a súvislostiach, sa zameriavame aj na rozvoj praktických zručností u našich žiakov, alebo na rozvoj kľúčových kompetencií pre život. U detí podporujeme samostatnosť vzdelávania a vlastnú autonómiu, schopnosť narábať so svojou slobodou vôľou a  snahu byť na osoh“, priblížila riaditeľka.
     Minister školstva Peter Plavčan ocenil, že deti do tejto školy chodia s radosťou. Ako sám uviedol, „to, aby žiaci a pedagógovia chodili do školy s radosťou a celý systém vzdelávania napĺňal potreby spoločnosti je leitmotívom i pripravovanej reformy školstva“. Rovnako pozitívne vnímal i model výučby, pri ktorom sa deti učia vo vekovo zmiešaných skupinách a niekoľko sprevádzajúcich učiteľov, ktorí v triede spolupracujú sú deťom rovnocennými rešpektujúcimi partnermi.

FOTO: Monika Czaníková