» Aktuality » Minister Juraj Draxler na stretnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť

Minister Juraj Draxler na stretnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť

07.12.2014
Minister Juraj Draxler na stretnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť
     Väčší podiel vedy a výskumu v procese obnovy hospodárskeho rastu, priority európskej vesmírnej politiky, ale aj iniciatíva „PRIMA“ zaoberajúca sa spoluprácou vo výskume v oblasti Stredozemného mora boli témou stretnutia Rady ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET) v Bruseli. Slovenskú delegáciu na ňom viedol Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na programe dvojdňového zasadnutia boli rôzne témy týkajúce sa posilnenia budovania jednotného trhu, poskytovania cestovných služieb, bezpečnosti výrobkov, pričom druhý rokovací deň bol prioritne určený vede a výskumu.
     Rezortní kolegovia na ňom vyjadrili podporu komisárovi EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosovi Moedasovi pri uskutočňovaní zámerov vyplývajúcich z „Junckerovho plánu“. Konkrétne aby pri ich napĺňaní zohrávali dôležitú úlohu veda a výskum, pričom zároveň zdôraznili aj potrebu realizácie cieľov obsiahnutých v Rámcovom programe pre výskum a inovácie - Horizont 2020.
     Rovnako považujú viaceré členské štáty za jednu z kľúčových oblastí pre hospodársky rast v EÚ podporu vesmíru. Zdôraznili, že ďalšie kroky EÚ by sa mali sústrediť na tie oblasti, ktoré súvisia s činnosťou Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Na stretnutí bola prítomná taktiež komisárka EK pre vesmír pani Elżbieta Bieńkowska.
     Nastupujúce predsedníctvo, ktoré v januári prevezme Lotyšsko, informovalo o svojich prioritách, medzi ktorými bude okrem iného aj digitalizácia, v oblasti vesmíru zase spustenie programov Galileo a Copernicus do plnej prevádzky.

 
Minister MŠVVaŠ SR Juraj Draxler s komisárom EK pre výskum, vedu a inovácie Carlos-om Moedas-om.
Minister MŠVVaŠ SR Juraj Draxler s komisárom EK...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler s vedúcim styčnej kancelárie pre rámcové programy - SLORD Danielom Strakom.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ju...
Ministri pre výskum Višegrádskej štvorky pred Radou ministrov pre konkurencieschopnosť - časť výskum a vesmír v Bruseli. Poľská ministerka Lena Kolarska-Bobińska, slovenský minister Juraj Draxler, štátny tajomník českej republiky Arnošt Marks a maďarský minister József Pálinkás.
Ministri pre výskum Višegrádskej štvorky pred R...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a poľská ministerka pre výskum Lena Kolarska-Bobińska.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ju...
Slovenský minister Juraj Draxler a maďarský minister József Pálinkás v rozhovore s poľskou ministerkou Lenou Kolarska-Bobińskou.
Slovenský minister Juraj Draxler a maďarský min...
Stretnutie ministra Juraja Draxlera s pracovníkmi bruselského think-tanku Centre for European Policy Studies - CEPS.
Stretnutie ministra Juraja Draxlera s pracovník...