» Aktuality » Minister Eugen Jurzyca predstavil koncepciu výstavby Národného futbalového štadióna

Minister Eugen Jurzyca predstavil koncepciu výstavby Národného futbalového štadióna

13.12.2011

     „Štát prispeje na výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ), ktorý bude spĺňať kritériá FIFA a UEFA a zároveň sa stane vhodným štadiónom pre konanie reprezentačných zápasov investorovi, ktorý bude od štátu žiadať najnižšiu dotáciu," povedal na svojej dnešnej tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca,  a to v rámci predstavenia koncepcie výstavby NFŠ, ktorú  chce rezort predložiť na rokovanie vlády SR v januári 2012.
     Ak vláda SR predloženú koncepciu výstavby NFŠ schváli a vláda, ktorá vzíde z volieb v marci 2012 si ju osvojí, môže byť výstavba zrealizovaná s minimálnou investíciou zo štátneho rozpočtu. Rezort školstva, vedy, výskumu a športu v koncepcii totiž navrhuje, aby účelová dotácia na výstavbu štadióna bola poskytnutá Slovenskému futbalovému zväzu, ktorý sa zmluvou zaviaže zorganizovať transparentnú súťaž. Jedným z jej základných kritérií by mala byť najnižšia cena, pričom zohľadňovať sa bude aj rozvinutosť dopravnej infraštruktúry, dostupnosť medzinárodného letiska či dostatok ubytovacích kapacít. Ako povedal Eugen Jurzyca: „Bol by som rád, keby sa do súťaže prihlásilo čo najviac subjektov, čím by bola zabezpečená výrazne nižšia cena, ako je to v prípade iných štadiónov." Ak by budúca vláda pokračovala podľa predloženej koncepcie, ktorú dnes MŠVVaŠ SR predstavilo, predpokladaný termín začatia výstavby by mohol byť koniec budúceho roka a okrem štátu by sa tak na nej mali podieľať aj súkromné osoby a samospráva.
     Na stretnutí s novinármi predstavil minister aj nový spôsob rozpisu dotácií pre športové zväzy. Prvýkrát budú poskytované dotácie v oblasti športu na základe jednotných, písomných a vopred zverejnených kritérií, čo znamená výrazný posun k transparentnosti. Športové zväzy budú môcť pomerne voľne narábať s pridelenými dotáciami, podmienkou však bude zverejňovanie výročných správ o svojej činnosti. Tie budú musieť obsahovať informácie o dodávkach, príjmoch, výdavkoch, ako aj o všetkých faktúrach a záväzkoch. Dotácie budú vyplatené v dvoch etapách. Kým v prvej sa prerozdelí 70 % prostriedkov, zvyšných 30 % dostanú žiadatelia v druhej fáze.  Na rozdiel od tohto roka by zväzy mali dostať dotácie už v januári.
Fotogaléria
Videozáznam z tlačovej konferencie

Bratislava 13. december 2011