» Aktuality » Minister Draxler na oficiálnej návšteve Záhrebu

Minister Draxler na oficiálnej návšteve Záhrebu

11.05.2015
Minister Draxler na oficiálnej návšteve Záhrebu
     Minister školstva Juraj Draxler sa 5. 5. 2015 v chorvátskom Záhrebe stretol so svojím chorvátskym partnerom Vedranom Mornarom.
     Ministri si vymenili skúsenosti týkajúce sa modelov financovania vysokého školstva, zavádzania štandardizovaných testov ako absolventskej skúšky na konci stredoškolského vzdelávania či podpory odborného vzdelávania. Dôležitou témou bolo aj predprimárne vzdelávanie, kde chorvátskeho šéfa rezortu zaujal slovenský program výstavby modulových škôlok.
     „S ministrom Mornarom máme veľmi dobrý kolegiálny vzťah,“ povedal Juraj Draxler po skončení stretnutia. „Rád som preto využil príležitosť stretnúť sa s ním a s jeho kolegami a podrobne prediskutovať spoločné témy.“ Minister podotkol, že takouto horúcou témou je napríklad zasadnutie spoločnej spoločenskovednej komisie. Tá má v tejto chvíli najmä za úlohu pripraviť publikáciu osvetľujúcu spoločné črty histórie Slovenska a Chorvátska cez osobnosti, ktoré pôsobili v oboch krajinách.
     Ministrov program v Záhrebe pokračoval návštevou Chorvátskej akadémie vied a umení, kde sa stretol jej predsedom Zvonkom Kusićom a ďalšími členmi vedenia. Ako minister Draxler poznamenal, Chorvátsko má model akadémie, aký poznáme skôr zo západnej Európy. Nejde o súbor výskumných ústavov, ale o inštitúciu, ktorá ponúka členstvo vybraným akademikom ako uznanie ich celoživotnej práce. Na rozdiel od Slovenska a iných krajín východného bloku sú medzi 140 vybranými „akademikmi“ nielen vedci, ale aj umelci. Akadémia má významnú úlohu aj vo formovaní vednej a kultúrnej politiky krajiny.
     V budove akadémie si minister prehliadol aj Strossmayerovu galériu - významnú zbierku starých majstrov. Vrcholom prehliadky bola kamenná Bašská doska s nápisom z prelomu 11. a 12. storočia, ktorá je významným príkladom použitia liturgického slovanského jazyka v chorvátskej verzii a zároveň použitia hlaholiky. Tá v niektorých lokalitách Chorvátska prežila až do novoveku.