» Aktuality » Minister diskutoval o nastavení financovania vedy

Minister diskutoval o nastavení financovania vedy

19.03.2015
Minister diskutoval o nastavení financovania vedy
     Rozdeľujú grantové agentúry financie na vedu a výskum efektívne? Vyberajú ich komisie víťazné projekty transparentne? Ako má vyzerať efektívna kontrola výstupov výskumných projektov? Minister školstva Juraj Draxler sa aj túto stredu, 18. 3. 2015, stretol na pôde ministerstva s vedcami a ďalšími odborníkmi, aby diskutoval na jednu z kľúčových tém v oblasti školstva a výskumu. Tentoraz ňou bolo nastavenie súťažného financovania vedy a výskumu.
     „Vedci trpia napríklad tým, že musia pre svoje projekty veci nakupovať formou štandardného verejného obstarávania,“ povedal minister Draxler. „Pritom v mnohých prípadoch je takéto nastavenie kontraproduktívne. Špičkové domáce tímy, ktoré sa dokážu zafinancovať zo zahraničných grantov, sa tak radšej vôbec nezaoberajú domácimi zdrojmi financovania.“
     Profesor Jozef Masarik z Univerzity Komenského, ktorý je zároveň predsedom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) v diskusii s ministrom apeloval na jasnú identifikáciu najlepších výskumných univerzít na Slovensku a nastavenie financovania na ich rozvoj. Profesor Pavol Návrat z STU, bývalý predseda Akreditačnej komisie, podobne prišiel s návrhmi, ako identifikovať kvalitné pracoviská.
     Do diskusie sa zapojil aj Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a ekonóm Anton Marcinčin, poradca ministra financií. Prítomní sa zhodli predovšetkým na potrebe zvyšovať podiel súťažného financovania vysokých škôl. Minister si na záver spolu s riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ Matejom Šiškovičom vyžiadal ďalšie návrhy konkrétnych krokov, ktorými by sa financovanie vedy a výskumu na Slovensku zefektívnilo.