» Aktuality » Metodický deň pre učiteľov dejepisu, slovenského jazyka a literatúry

Metodický deň pre učiteľov dejepisu, slovenského jazyka a literatúry

20.04.2015
Metodický deň pre učiteľov dejepisu,  slovenského jazyka a literatúry
     Pripravuje ho Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci so Školským úradom v Spišskej Novej Vsi. Účastníci sa zamerajú na kreativizujúce a aktivizujúce metódy v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov prostredníctvom lektora Maroša Dvorského.
     Dozvedia sa aj o jednotlivých typoch kooperatívneho vyučovania ako aj o využiteľnosti inovatívnych modelov v edukácii so zreteľom na rozvíjanie interpersonálnych, komunikačných a personálnych kompetencií. Seminár je naplánovaný na 24. apríla 2015.