» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ » Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA

Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2008 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA

Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA obsahuje stručnú charakteristiku systému hospodárenia verejných vysokých škôl a postupy účtovania v prípadoch špecifických pre verejné vysoké školy. Samostatne je uvedená legislatíva platná pre účtovníctvo verejných vysokých škôl v roku 2008 a účtovanie rezerv v prostredí verejných vysokých škôl.