» Aktuality » Mediálna, etická, zdravotná a dopravná výchova budú živšie

Mediálna, etická, zdravotná a dopravná výchova budú živšie

07.08.2015
Mediálna, etická, zdravotná a dopravná výchova budú živšie
     Strih videa či editovanie zvuku, používanie interaktívnych digitálnych pomôcok, pestré príklady zážitkového učenia - aj toto študujú učitelia, kým sú lavice v školách prázdne. Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove prináša od septembra do škôl nekonečné možnosti tvorby vlastných digitálnych obsahov a originálne spracovanie celospoločenských tém.
     Podstatou interaktívnych digitálnych pomôcok sú videofilmy, ktoré v sebe nesú vzdelávací obsah s interaktívnymi prvkami a hrami. Sú to unikátne digitálne nosiče, na ktorých je umiestnených celkom 132 edukačných videoprogramov, 13 softvérových riešení interaktívnych prvkov a ich 264 predvolených, odborne garantovaných náplní.
     „Pedagógovia si ich môžu spolu so svojimi žiakmi neustále obmieňať a dopĺňať vlastnými digitálnymi či audiovizuálnymi obsahmi, alebo len využívať ich vlastné, predvolené digitálne obsahy,“ hovorí Petronela Kolevská, manažérka NP AMV.
     Vzdelávanie zamerané na mediálnu, etickú, zdravotnú a dopravnú výchovu už od apríla absolvovalo takmer 3 000 pedagógov a odborných zamestnancov. Ďalšie tri tisícky učiteľov ešte len čaká. 
     „Ako najväčší prínos hodnotím, že som sa oboznámila s novými metódami a edukačnými aktivitami. Naučila som sa tiež ako spracovať video či fotografie,“ opisuje svoje dojmy Ivana Šipkovská, učiteľka zo ZŠ s MŠ Zeleneč. Učiteľka zo Špeciálnej základnej školy internátnej Trnava, Milada Gažovičová, ocenila originalitu oproti klasickej forme vzdelávania: „Interaktívne digitálne pomôcky obohacujú vyučovanie práve svojou originalitou oproti klasickej forme vzdelávania. Využijem ich v rámci práce koordinátora protidrogovej prevencie a na hodinách etickej výchovy.“
     Záujemcovia o vzdelávanie sa môžu prihlásiť na stránke www.amvprojekt.sk. Projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum.