» Aktuality » ***Maturita 2013***

***Maturita 2013***

18.03.2013
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť.

18. 3. 2013 - Témy PFIČ MS - maďarský jazyk a literatúra

18. 3. 2013 - Témy PFIČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra

18. 3. 2013 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - maďarský jazyk a literatúra

18. 3. 2013 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra


13. 3. 2013 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky

    Anglický jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
    Anglický jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
    Francúzsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
    Francúzsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
    
    Nemecký jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
    Nemecký jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
    Ruský jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
    Ruský jazyk, úroveň B2 - kľúč
       
    Španielsky jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
    Španielsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
   
    Taliansky jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
    Taliansky jazyk, úroveň B2 - kľúč

13. 3. 2013 - Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
   
    Anglický jazyk, úroveň B1
    
    Anglický jazyk, úroveň B2
       
    Francúzsky jazyk, úroveň B1
       
    Francúzsky jazyk, úroveň B2
       
    Nemecký jazyk, úroveň B1
       
    Nemecký jazyk, úroveň B2
       
    Ruský jazyk, úroveň B1
       
    Ruský jazyk, úroveň B2
      
    Španielsky jazyk, úroveň B1
       
    Španielsky jazyk, úroveň B2
       
    Taliansky jazyk, úroveň B1
      
    Taliansky jazyk, úroveň B2
12. 3. 2013 - Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

12. 3. 2013 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a literatúra

12. 3. 2013 - Témy PFIČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

12. 3. 2013 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra