» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Krajinská akadémia pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov školstva v Esslingen, Bádensko-Wurtembersko

Krajinská akadémia pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov školstva v Esslingen, Bádensko-Wurtembersko

Kontakt:

Sigrid Roth-Berlin
e-mail:  Sigrid.Roth-Berlin@aka-es.kv.bwl.de
Tel.:+ 49 711 930701-29
http://lehrerfortbildung-bw.de/akaprojekte/