» Aktuality » Krajanov v zahraničí podporujeme aj v oblasti vzdelávania

Krajanov v zahraničí podporujeme aj v oblasti vzdelávania

17.04.2019
Krajanov v zahraničí podporujeme aj v oblasti vzdelávania
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera uskutočnilo 6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá rokovala v rámci Sekcie pre západnú Európu a zámorie.
     Vo svojom príhovore Oľga Nachtmannová zdôraznila význam aktivít, ktoré sa v tomto roku budú pre krajanov realizovať, ako napr. vzdelávacie programy pre žiakov zahraničných základných a stredných škôl, 10-dňový letný kurz slovenského jazyka a kultúry či prebiehajúce zvyšovanie kvalifikácie učiteľov prostredníctvom výjazdových seminárov. 
     Štátna tajomníčka poďakovala členom Komisie za ich záslužnú prácu, vzdelávanie k slovenskému národnému povedomiu, tzn. hodnotám, ktoré reprezentujú nielen slovenský jazyk, ale aj slovenské kultúrne dedičstvo a tradície.