» Mediálny servis » Kontakt

Kontakt

     S občianskymi otázkami sa môžete obrátiť na všeobecné telefónne číslo MŠVVaŠ SR: 02/59 374 111 alebo na Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou: 02/59 374 253. 

Hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Bubla, tel. č.
+421 905 697 483.

      Novinárske otázky posielajte na e-mail: tlacove@minedu.sk. Tento mail je prioritne určený na riešenie novinárskych otázok, a preto je počas pracovnej doby nepretržite sledovaný. Otázky poslané naň môžu byť spracované skôr ako tie, ktoré sú adresované na konkrétneho človeka.