» Aktuality » Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08.12.2017
Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským
     Včera 7. decembra 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizovalo konferenciu na tému vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave.
     Účastníkov konferencie privítal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a riaditeľ štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Cieľom konferencie bolo pozrieť sa na výsledky testovania zo slovenského jazyka, na výstupy inšpekčného výkonu zameraného na kontrolu vedomostnej a komunikačnej úrovne znalosti slovenského jazyka u žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
     Snahou stretnutia bolo prezentovať projekt Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a novú Koncepciu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
     Príklady dobrej praxe a osvedčené postupy vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka účastníkom konferencie poskytli Júlia Vrábľová, doktorandka na oddelení súčasného slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Marianna Sedláková, docentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.