» Aktuality » Každá zo strán má právo na vlastný názor, no i zodpovednosť za reformu

Každá zo strán má právo na vlastný názor, no i zodpovednosť za reformu

19.04.2016
Každá zo strán má právo na vlastný názor, no i zodpovednosť za reformu
     „Rešpektujem v plnej miere právo každého človeka vyjadriť svoj názor. Každý má však aj zodpovednosť za budúcnosť, v tomto prípade školskej reformy“, začal svoje slová minister školstva Peter Plavčan ako reakciu na dnešný protestný pochod Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a signatárov Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Ten sa začal o 14:00 hodine pred Úradom vlády SR s pokračovaním sprievodu až pred budovu Národnej rady Slovenskej republiky.
     Zároveň dodal, že čísla uvedené v programovom vyhlásení vlády považuje za nevyhnutné minimum na spustenie reformy. „Keď sa nám spoločne podarí preukázať výsledky už v tomto roku, predpokladám, že sa dohodneme na pokračovaní reformy, ale aj na jej finančnom krytí“, dodal minister.
     Rozsiahlu reformu do podoby dokumentu pripravovalo takmer 30 organizácií, vrátane školských odborov, iniciatív a združení. Vznikla teda na základe širokej zhody a sú v nej uvedené aj konkrétne čísla, a to nárast finančných prostriedkov za štyri roky o dve miliardy eur. Rovnako aj platové tarify, ktoré sa v dokumente objavili prvýkrát.
     „Bol by som rád, ak by diskusia k navýšeniu prostriedkov prebehla ešte pred schvaľovaním štátneho rozpočtu, teda v tomto kalendárnom roku“, spresnil minister Plavčan.