» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » Jún 2017 (28. 6. 2017)

Jún 2017 (28. 6. 2017)

MŠVVaŠ SR pracuje na príprave zoznamu škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky na AU na obdobie 9. - 12. 2017.
Zoznam bude zverejnený v najbližších dňoch.