» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Ján Mikolaj sa zúčastní vymenovania nových členov Akreditačnej komisie

Ján Mikolaj sa zúčastní vymenovania nových členov Akreditačnej komisie

08.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes o 15.00 hod. zúčastní v priestoroch Úradu vlády SR vymenovania nových členov Akreditačnej komisie.
     Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády SR a jej úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl.

Zoznam novo vymenovaných členov AK:
- prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. -  predseda,
- prof. Ing. Ján Michalík, PhD. -  podpredseda,
- prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc  - člen AK,
- prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - člen AK,
- prof. Ing. Ivan Hyben, PhD. - člen AK,
- prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. - člen AK,
- prof. Ing. Jozef Škvarenina, PhD. - člen AK,
- prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. - člen AK.

Miesto a čas: Úrad vlády SR, Žltý salónik, Námestie slobody 1, Bratislava, 15.00 hod.

Bratislava, 8. september 2008