» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Ján Mikolaj predstavil členom výboru NR SR pre vzdelávanie Modernizačný program Slovensko 21 v oblasti školstva

Ján Mikolaj predstavil členom výboru NR SR pre vzdelávanie Modernizačný program Slovensko 21 v oblasti školstva

09.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na zasadnutí parlamentného výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport predstavil Návrh akčného plánu Ministerstva školstva SR v rámci prípravy návrhu Národného programu reforiem SR na roky 2008 - 2011 -  Modernizačný program Slovensko 21.
     Návrh počíta s vytvorením siete špičkových gymnázií, ktoré by poskytovali stredoškolské vzdelanie na medzinárodnej úrovni, či s poskytovaním štátnych dotácií aj zahraničným verejným vysokých školám, ktoré pôsobia na Slovensku a prijímajú slovenských študentov.
     Okrem tohto materiálu sa výbor zaoberal aj Výročnou správou o stave vysokého školstva za rok 2007.

Bratislava 9. september 2008